Założyciele Klubu Cracovia

Z końcem lat 40 i początkiem 50 wraz z powojenną emigracją przybyło do Australii Zachodniej około 6 tysięcy polskich uchodźców i przesiedleńców. Przeszli oni przez tragedię wojny, niewoli, tułaczki i niewolniczej pracy w Niemczech lub Rosji.

Pomimo rozpoczęcia nowego etapu życia w wolnym, demokratycznym i stabilnym kraju, dającym szansę na dobrobyt, większość nowo przybyłych czuła się tu obco. Inny kraj i język, inni ludzie, tradycje i obyczaje izolowały nowo przybyłych.Ciągła tęsknota i pamięć przeszłości nie pozwalała zapomnieć ukochanej ojczyzny i tego, co jest swojskie i drogie. Dlatego też powstala myśl założenia polskiej placówki, ktora stałaby się namiastką Polski, utworzonej na zdrowych i mocnych fundamentach naszych tradycji, historycznych uwarunkowań i pochodzenia. I tak w maju 1950 roku przy kościele Sw. Brigidy odbyło się pierwsze zebranie założycielskie w którym uczestniczyli:

Badowski, Bilski, Bykowski, Flasinski, Gąsiorowski, Gebauer, Kałużynski, Kapuścik, Karbowy, Murawski, Musiał, Muszyński, Pasachowicz, Piotrowski, Rewenko, Romańczuk, Szydłowski, Wieczorek, Wolny i inni.

30 maja 1950 w WA Soccer Football Association zarejestrowany został “Polish Sport Club Cracovia”.

W miarę rozwoju Klubu wsród działaczy dojrzewała świadomość konieczności rozszerzenia profilu działalności. Przyjęto zasadę, że Klub powinien odgrywać ważną rolę w szerzeniu polskości, podtrzymywać polskie tradycje, a także pełnić okresloną dzialalność wychowawczą, spoleczną, kulturalną i towarzyską. Z czasem w nazwie klubu zlikwidowano wyraz “sportowy”, a w końcu pozostała nazwa “Cracovia Club”.

Na początku lat siedemdziesiątych zakupiono pierwszy budynek na Barlee Street w Mt. Lawley. Był to zupełnie zrujnowany,były lokal Salvation Army. Wspólnymi siłami czlonków klubu oraz dzięki datkom polonii obiekt doprowadzony został do stanu używalności.

Natomiast boisko sportowe wynajmowano w różnych miejscach. W 1978 roku za $50,000 zakupiono 4 hektary ziemi w Beechboro pod budowę nowej posiadłości, gdzie również była mozliwość założenia boiska sportowego. W listopadzie 1988 roku wkopano kamień węgielny zapoczątkowując budowę nowego polskiego Klubu Cracovia.

Od wielu lat Cracovia jest Klubem zrzeszającym Polakow, także tych młodych, urodzonych już tutaj na australijskiej ziemi. Naszym głównym celem jest kultywowanie polskiej kultury,polskich tradycji, polskiego języka i zachowanie tożsamości. Ważne jest, aby w dokonujacym się procesie integracji w australijskie społeczeństwo zachować naszą specificzną odrębność, opartą na polskich tradycjach, kulturze i pochodzeniu.

W ostatnich 64 latach Klub rozwijał się i przeistaczał, ciągle jednak zachowując polski charakter. W międzyczasie nasza drużyna sportowa wielokrotnie zmieniała nazwę aż ostatecznie określiła się jako Beechboro White Eagle i tak nazywa się do dzisiaj.

W latach 80 do Australii przybyli nowi polscy emigranci, którzy przejęli ciężar prowadzenia klubu. Kierują oni klubem. którego korzenie tkwią w polskiej historii, kulturze, wierze i sporcie, wzbogacając tym australijską kulturę. Australia jest nie tylko krajem naszego osiedlenia, ale także ojczyzną dla urodzonych tutaj naszych dzieci.

Copyright © 2017 Cracovia Club