Linki

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Australii
Ambasador: Pawel Milewski
canberra.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.canberra.msz.gov.pl

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Sydney
Consul General: Regina Jurkowska
Australia, Sydney, 10 Trelawney Street, Woollahra NSW 2025
sydney.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Perth
Mr Paul Bitdorf – Honorary Consul
9483 0025
paul.bitdorf@polishconsulatewa.com

Polskie Organizacje w WA
www.polishclubsikorski.com – General Sikorski Polish Club
www.scena98.org/main/ – Scena 98 Polish Youth Theatre Group
info@kukuleczka.org.au –The Polish Dance Group Kukuleczka
www.kukuleczka.org.au
www.meetup.com/perthidni/ Perthidni - Perth Polish Parents & Party People

Polscy Lekarze w Perth

Dr Wlodzimierz Zawadzki –GP
7-9 Pattie Street
Cannington WA 6107
(08) 9258 1000

Dr Ludmila Polczynski - GP
Gwelup Medical Centre
698 North Beach Rd
Gwelup WA 6018
(08) 9244 8588

Dr Janina Anderst -GP
2 Tuckeroo Parade,
Helena Valley WA 6056
(08) 9374 0083

Dr Jozef Babinski -GP
6 Jindalee Boulevard,
Jindalee WA 6036
(08) 9562 2000

Dr Janowicz-Bach- GP
7-9 Pattie Street,
Cannington WA 6107
(08) 9258 1000

Dr Andrzej Worynski - Gastroenterologist
57 Grand Boulevard,
Joondalup WA 6027
(08) 9301 5766

Dr Marek Garbowski - Vascular Surgeon
12 Salvado Road,
Subiaco WA 6008
(08) 9382 9100

Copyright © 2017 Cracovia Club