Informacje ogólne

Klub Cracovia został oficjalnie zarejestrowany 30 maja1950 roku i od tej daty liczy się jego działalność. Pierwszą siedzibą klubu był nieduży budynek przy ul. Barlee w dzielnicy Mount Lawley.

W 1978 roku posiadłość ta została sprzedana i zakupiona została ziemia w Beechboro pod budowę nowego centrum polonijnego oraz wymiarowego boiska piłkarskiego.

Dopiero w dziesięć lat później 21 listopada 1988 został wmurowany kamień węgielny i rozpoczęła się budowa obiektu.

Klub znacząco zmienił swój profil, nie jest już tylko klubem sportowym, lecz pełni ważną rolę społeczną i kulturalną wśród Polaków i coraz częściej zyskuje uznanie wśród społeczności australijskiej.

Klub Cracovia jest symbolem polskości, podtrzymuje polskie tradycje, polską kulturę i język, co jest szczególnie ważne dla młodego pokolenia, które w większości urodziło się już w Australii, a Polskę zna tylko z opowiadań rodziców czy dziadków.

Klub otwarty jest 3 dni w tygodniu od piątku do niedzieli włącznie. W tym czasie otwarta jest restauracja oraz klubowy bar.

Na terenie klubu działają:

  • Klub Seniora – spotkania w czwartki od 11.30 do 15.
  • Grupa Folklorystyczna „KukuŁeczka” – próby w każdy piątek od 18 do 21
  • Zumba – poniedziałki i czwartki - godz.19
  • Boot scooters – wtorki - godz.19
  • Związek byłych więźniów okresu Solidarności - pierwsza niedziela miesiąca o godz 14.
Copyright © 2017 Cracovia Club