Historia Klubu

W 1950 roku dzięki inicjatywie grupy polskich emigrantów powstał pierwszy w Australii Zachodniej polski klub sportowy, przybierając nazwę od najstarszego piłkarskiego klubu mającego siedzibę w Krakowie. Klub Cracovia przybrał również biało – czerwone polskie narodowe barwy. Został oficjalnie zarejestrowany 30 maja 1950 roku jako „Polish Sport Club Cracovia”.

W latach pięćdziesiątych drużyna piłki nożnej zakwalifikowana została do I ligi australijskiej. Liczył się wtedy entuzjazm i zaangażowanie piłkarzy i kibiców. Dzięki temu osiągane były coraz to lepsze wyniki.

Klub Cracovia ciągle nie miał swojego własnego lokalu i dopiero na początku lat siedemdziesiątych zakupiona została posiadłość Salvation Army przy Barlee Street w Mount Lawley. Członkowie klubu z wielką ofiarnością i zaangażowaniem przystąpili do renowacji nowo kupionego obiektu. Klub stał się również siedzibą innych polskich organizacji.

W 1978 roku zakupiono cztery hektary ziemi w Beechboro i założono wymiarowe boisko piłkarskie. Tak więc polskie drużyny mogły już trenować i rozgrywać mecze na swoim terenie. Oczywiście działalność sportowa nie była jedyną działalnością prowadzoną przez członków klubu. Włączali się oni do pracy w innych organizacjach polonijnych.

W 1988 roku została sprzedana posiadłość przy Barlee Street i 21 listopada został wmurowany kamień węgielny pod nowe centrum polonijne w Beechboro. W uroczystosci tej wziął udział kardynał Józef Glemp, życząc Polakom aby sławili imię Polski w Australii, aby podtrzymywali polskie tradycje i język, aby dzięki sportowi stali się znani i cenieni.

Bal Sylwestowy w 1990 roku zapoczątkował działalność nowego Centrum Polonijnego „ Cracovia”. Uroczyste oficjalne otwarcie miało miejsce 26 września 1992 roku i od tej pory Klub Cracovia z nowym adresem 55 Marshall Road Beechboro rozpoczął swą oficjalną działalność, podejmując z roku na rok nowe, ciekawsze inicjatywy. Drużyna piłkarska w związku z wymogami federacji piłkarskiej, zmieniła nazwę na „Beechboro White Eagles” 

W 1993 roku podpisano z Beechboro Christian School umowę na dzierżawę części gruntu i do tej chwili szkoła ta funkcjonuje na terenie Cracovii przynosząc klubowi dochód. Pomieszczenia klubowe wynajmowane są m.inn. grupie tanecznej Bootscooters i Zumba.

Klub nieodpłatnie udostępnia swoje pomieszczenia na prowadzenie prób zespołowi tanecznemu „Kukułeczka”, grupie teatralnej „Scena 98 oraz innym organizacjom polonijnym na ich spotkania. Bardzo sprawnie działa Klub Seniora liczący obecnie ponad stu członków. Spotykają się regularnie 1 raz w tygodniu. Seniorzy w ramach swojej działalności prowadzą bibliotekę, grę Bingo, urządzają wycieczki i wiele innych ciekawych imprez.

Na terenie Klubu działa restauracja „Krakowianka”, mająca liczną klientelę spośród członków i sympatyków klubu i od wielu lat jest doskonałą wizytówką klubu.

Corocznie urządzana jest uroczystość święcenia pokarmów w Sobotę wielkanocną. Klub prowadzi urozmaiconą działalnośc rozrywkową. Urządzane są zabawy, dyskoteki, karaoke, konkursy, kiermasze, festiwale, spotkania towarzyskie, wyświetlanie filmów, koncerty, wystawy i wiele innych.

Klub przez lata swego istnienia przyjmował wielu dostojnych gości oraz całą plejadę polskich artystów, począwszy od osławionego zespołu pieśni i tańca Mazowsze.

W maju 2010 Klub Cracovia obchodzil jubileusz 60 lecia. Mamy nadzieję, że nadal będzie się rozwijał i służył polskiemu i australijskiemu społeczeństwu w Perth, zachowując przy tym tradycje kraju, z którego imię Klubu się wywodzi.

Copyright © 2017 Cracovia Club